Bestill nå

Syfilis test

SETTETS INNHOLD

 

 1. Testkassett
 2. Dråpeteller
 3. Steril sikkerhetslansett
 4. Alkoholpad

FORHÅNDSREGLER

 1. Følg bruksanvisningen nøye.
 2. Bruk kun medfølgende utstyr og materiale.
 3. Vask hendene grundig for å unngå kontaminering av prøven. Kontaminert prøve kan forårsake uriktige resultater.
 4. Dette settet er kun for in vitro-bruk. Ikke svelg.
 5. Kast etter første gangs bruk. Testen kan kun brukes én gang.
 6. Ikke bruk testsett som har gått over utløpsdatoen.
 7. Ikke bruk settet dersom posen har hull eller ikke er forseglet på korrekt måte.
 8. Hold unna barns rekkevidde.

OPPBEVARING OG STABILITET

 1. Oppbevar ved 4°C til 30°C i den forseglede posen frem til utløpsdatoen.
 2. Unngå sollys, fukt og varme.
 3. Bruk testen kort tid etter posen åpnes.

TESTPROSEDYRE

 1. Når testen har blitt oppbevart i et kaldt rom, vent til den når romtemperatur (10 - 30°C).
 2. Åpne posen og plasser kassetten på en jevn overflate.
 3. Rens området som skal punktueres med alkoholpaden. Vent til området har tørket helt (ikke blås på det).
 4. Bruk sikkerhetslansetten og dråpetelleren. Sikkerhetslansetten kan kun brukes én gang.
 5. Klem dråpetelleren sammen og samle opp blod ved å løse på trykket sakte.
 6. Plasser Tre dråper blod i den runde utdypningen på kassetten.

HVORDAN TOLKE RESULTATET

Les av resultatet etter 15 minutter. Ikke les av resultatet etter 20 minutter.

Positiv (syfilisinfeksjon):Fargede striper vises i kontrollområdet og i testområdet. Dette betyr at en syfilisinfeksjon har blitt påvist.

Merk:Stripenes fargeintensitet eller bredde har ingen betydning.

Negativ (ingen syfilisinfeksjon):En farget stripe vises i kontrollområdet og ingen farget stripe i testområdet. Dette betyr at ingen syfilisinfeksjon ble påvist.

Ugyldig:Det finnes ingen fargede striper eller kun én farget stripe i testområdet Den vanligste årsaken til et ugyldig testresultat er at testprosedyren ikke ble utført på korrekt måte.

 

 

 

Produkter
Kundeområde