Bestill nå

Klamydiatest

 

SETTETS INNHOLD

 1. Testkassett
 2. Reagensmiddel A + B
 3. Testrør
 4. Steril vattpinne

FORHÅNDSREGLER

 1. Følg bruksanvisningen nøye.
 2. Bruk kun medfølgende utstyr og materiale.
 3. Vask hendene grundig for å unngå kontaminering av prøven. Kontaminert prøve kan forårsake uriktige resultater.
 4. Dette settet er kun for in vitro-bruk. Ikke svelg.
 5. Kast etter første gangs bruk. Testen kan kun brukes én gang.
 6. Ikke bruk testsett som har gått over utløpsdatoen.
 7. Ikke bruk settet dersom posen har hull eller ikke er forseglet på korrekt måte.
 8. Hold unna barns rekkevidde.

OPPBEVARING OG STABILITET

 1. Oppbevar ved 4°C til 30°C i den forseglede posen frem til utløpsdatoen.
 2. Unngå sollys, fukt og varme.
 3. Bruk testen kort tid etter posen åpnes.

PRØVE INNSAMLING OG FORBEDELSE

A. Kvinner

Påfør vattpinnen slim fra den vaginale åpningen, og stikk vattpinnen inn i vagina i et halvt minutt, ta så ut vattpinnen.

B. Menn

Påfør vattpinnen slim fra åpningen til urinrøret. Dersom slim ikke er tilstede, stikk vattpinnen 2-3 cm inn i urinrøret, vri forsiktig et par ganger, og ta ut vattpinnen.

TESTPROSEDYRE

 1. Når testen har blitt oppbevart i et kaldt rom, vent til den når romtemperatur (10 - 30°C).
 2. Drypp 6 dråper oppløsningsvæske A i ekstraksjonsrøret. Plasser vattpinneprøven i røret og virvle rundt for å blande reagensmiddelet.
 3. Klem ut så mye væske som mulig fra vattpinnen ved å presse og rotere fiberdelen mot veggen i røret. Kast vattpinnen.
 4. Drypp 2 dråper oppløsningsvæske B i ekstraksjonsrøret og bland godt.
 5. Prøver innsamlet i oppløsningsvæske bør oppbevares i 4-8°C og testet innen 24 timer.
 6. For urinprøve, bruk røret med presipitat for påvsining. Drypp 6 dråper oppkløsningsvæske A i røret og bland godt, drypp så 2 dråper oppløsningsvæske B i røret og bland i minst 10 sekunder.
 7. Fjern testkassetten fra den forseglede posen ved å rive ved hakket. Drypp fire dråper væske fra ekstraksjonsrøret i prøveutdypningen på testenheten ved å invertere og klemme på røret som vist.

HVORDAN TOLKE RESULTATET

Resultater kan leses ved 10-15 minutes. Ikke les av resultatet etter 15 minutter. Vent 15 minutter for å bekrefte et negativt resultat.

Merk: Stripenes fargeintensitet eller bredde har ingen betydning.

Positiv (Klamydiainfeksjon): Fargede striper vises i kontrollområdet og i testområdet. Prøven kan regnes som positiv for gonoré.

Negativ (ingen infeksjon): En farget stripe vises i kontrollområdet og ingen farget stripe i testområdet.

Ugyldig: Det finnes ingen fargede striper eller kun én farget stripe i testområdet Den vanligste årsaken til et ugyldig testresultat er at testprosedyren ikke ble utført på korrekt måte.

Produkter
Kundeområde